top of page

REGLEMENT:

 

Stoumont MTB-marathon 2023

 

OMSCHRIJVING: Mountainbike organisatie in Stoumont, (Lorcé) op 11/06/23

 

VERANTWOORDELIJKE ORGANISATIE: Gunter Willems Endurance Coaching Rue Sergent Léon Charlier, 4 te 1350 Jauche.

 

 

eMTB: eMTB's zijn niet toegestaan op het parcours. 

 

MINIMUM LEEFTIJD: De minimumleeftijd voor deelname is

-16 jaar geworden voor de afstand van 50 km.

-18 jaar geworden voor de afstand van 70 en 95km.

 

VERZEKERING en bijkomende kosten:

-Deelnemers met een geldige Belgische wedstrijdlicentie zijn verzekerd door de registratie voor het evenement.

-Deelnemers zonder geldige Belgische wedstrijdlicentie worden door te registreren verzekerd voor het evenement.

-Deelnemers met een geldige buitenlandse wedstrijdlicentie zijn verplicht een dagelijkse verzekering af te sluiten aan het tarief van 5€ ter plaatse bij de wedstrijdcommissaris tafel van de FCWB.

 

PARCOURS:

-De routes zijn bepijld en er wordt 48 uur voor aanvang van het evenement een GPS-track verzonden naar de geregistreerde deelnemers om het evenement in geval van sabotage van de bepijlingen vlot te laten verlopen.

-De route maakt gebruik van privépassages die alleen toegankelijk zijn op de dag van de marathon.

 

KLASSEMENT:

-De deelnemers die alle checkpoints van het parcours zijn gepasseerd.

-De deelnemer die de afstand afwerken waarvoor zij zich hebben ingeschreven.

-De deelnemers die niet zijn geneutraliseerd.

De resultaten zijn op www.globalpacing.com en op de website van de organisatie.

Per afstand is er 1 podium scratch M en scratch V

Geen podium per leeftijdscategorie.

 

BEVEILIGING:

Deelnemers verbinden zich ertoe de wegcode te respecteren.

De route blijft open voor het verkeer.

Bij het oversteken van wegen en in de dorpen is de grootste waakzaamheid geboden.

De aanwezigheid van een seingever is geenszins een garantie voor de veiligheid van de deelnemer.

De seingever is niet bevoegd om het autoverkeer te stoppen! Iedere deelnemer is verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid.

De seingever is er om:

- Een gevaar aan te geven voor de deelnemers.

- Deelnemers te stoppen indien nodig om normaal verkeer te garanderen.

- Iedereen zal zich ook houden aan de gemeentebesluiten van de doorkruiste plaatsen en aan de aanbevelingen van de organisatoren, signaleur op het parcours.

- De grootste waakzaamheid is geboden.

- Het dragen van een helm is verplicht.

- Op de start en finishplaats is een verzorgingspost voorzien.

- Deelnemers die noodgedwongen afhaken, moeten de organisatie verwittigen op 0477/857910 en zich naar het dichtst bijzijnde bevoorradingspost begeven.

- De mountainbike moet in perfecte staat verkeren.

- Elke deelnemer moet een telefoon hebben die is opgeladen met de nood App "112 BE" op de telefoon geïnstalleerd.

- Elke deelnemer moet weten hoe deze reddings-app moet worden gebruikt.

- Bij een ernstig probleem moet onmiddellijk 112 verwittigd worden evenals de organisatie op 0477/85.79.10

- De organisatie wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van verlies, diefstal, valpartijen of beschadiging van materiaal of uitrusting van de deelnemer.

 

GEZONDHEID en INZET:

- De deelnemers verklaren in goede gezondheid te verkeren en een arts te hebben geraadpleegd die geen contra-indicatie heeft gevonden voor het beoefenen van mountainbiken in competitieverband gedurende een lange periode.

- De organisatie kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele gezondheidsproblemen, ongevallen of verwondingen tijdens het evenement. - Veiligheid en respect voor de natuur staan voorop.

- De route loopt door beschermde en kwetsbare natuurgebieden.

- Respectloos gedrag tegenover fauna of flora wordt niet getolereerd.

- Elke deelnemer verbindt zich ertoe andere weg gebruikers, dieren en de natuur onvoorwaardelijk te respecteren.

- Afval en restanten worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde vakken of vuilniszakken.

 

Om deel te nemen aan de wedstrijden is het essentieel:

- Zich volledig bewust te zijn van de lengte, de bijzonderheden van het parcours en er perfect op voorbereid te zijn.

- Voorafgaand aan het evenement een echt persoonlijk sportief vermogen hebben verworven in de mountainbike marathon, waardoor de problemen die door dit soort evenement worden veroorzaakt, kunnen worden beheerd.

- Weet hoe u, zonder hulp van buitenaf, het hoofd moet bieden aan klimatologische omstandigheden die erg moeilijk kunnen zijn (wind, kou, mist, regen).

- Weet hoe om te gaan met: als u geïsoleerd bent, fysieke of mentale problemen als gevolg van grote vermoeidheid, spijsverteringsproblemen, spier- of gewrichtspijn, lichte verwondingen, kleine mechanische problemen, enz.

- Zich er volledig van bewust zijn dat de rol van de organisatie niet is om een renner te helpen zijn problemen te beheersen.

- Zich er volledig van bewust zijn dat veiligheid voor een dergelijke activiteit in de eerste plaats afhangt van het vermogen van de rijder om zich aan te passen aan de omstandigheden of voorzienbare problemen.

- Om zijn metgezellen te informeren en te sensibiliseren over het respect van de plaatsen, de mensen en de regels van het evenement.

- Akkoord te gaan met het ontvangen van alle nieuwsbrieven met informatie over het evenement.

 

ANNULERING of WIJZIGING BIJ OVERMACHT: Indien de klimatologische of gezondheidsomstandigheden dit vereisen, behoudt de organisatie zich het recht voor om op elk moment de routes, de vertrektijden, de positie van de hulpposten en elk ander aspect dat verband houdt met het goede verloop van de marathon te wijzigen of te annuleren . In geval van overmacht, ongunstige weersomstandigheden of enige andere omstandigheid die de veiligheid van deelnemers in gevaar brengt, behoudt de organisatie zich het recht voor om:

- Tracks te wijzigen en/of hun afstand te verkorten.

- Het vertrek enkele uren of dagen uit te stellen .

- Het evenement te annuleren (gedeeltelijk of geheel).

- De wedstrijd neutraliseren

- Uitzonderlijke sanitaire maatregelen treffen, inclusief vertrek in golven.

 

In geval van annulering wegens overmacht, ongunstige weersomstandigheden of het niet verkrijgen van toestemming van de politie, de DNF, de gemeente of enige andere instantie. 25% van het inschrijvingsbedrag (exclusief btw) wordt aan elke deelnemer terugbetaald. 75% van het inschrijvingsbedrag (exclusief btw) wordt aangewend ter dekking van de reeds gemaakte organisatiekosten.

 

Door zich in te schrijven, verbindt de deelnemer zich ertoe het geheel van deze regels te respecteren.

bottom of page